Oznámení o svolání členské schůze spolku HCVR

Spolek HC VÍTKOVICE RIDERA oznamuje svým členům, že se ve středu 27. září koná členská schůze spolku a prosí všechny členy o účast.

Členská schůze spolku HC VÍTKOVICE RIDERA se uskuteční ve středu 27. září 2017 v OSTRAVAR ARÉNĚ, v místnosti A215.

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (pracovní předsednictvo, předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu , osoby pověřené sčítáním hlasů, mandátová komise)
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období – sezóna 2016/17
4. Rozpočet Klubu na příští období sezóna 2017/18
5. Diskuse
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení usnesení
8. Závěr

 

V Ostravě dne 07.09.2017

za výbor spolku
Mgr. Jan Falter, člen výboru