Dobrá zpráva: zápasy soutěží 4. třídy jsou dodatečně povoleny

Na základě rozhodnutí prezidenta Českého hokeje jsou dodatečně v současném období nouzového stavu povoleny zápasy soutěží kategorie 4. třídy. Odložení programu se tak nově týká pouze nejnižších kategorií po 3. třídu včetně.

Zápasy a soutěže minihokeje – hráčů 2. a 3. tříd včetně jsou z nařízení prezidenta Českého hokeje do konce října zrušeny.

  • úprava: soutěže kategorie 4. tříd smí být organizovány, avšak za předpokladu, že bude striktně dodržována neúčast rodičů a veřejnosti na zápasech a doba pobytu rodičů či doprovodu hráčů na stadionu se omezí pouze na nezbytně nutnou dobu.